Välkommen! Ja till Livet är Sveriges främsta Pro-Life organisation. Vi arbetar för ett samhälle där allt mänskligt liv värderas lika högt. Från livets början till slut.

VÄLKOMMEN!

JA TILL LIVET ÄR SVERIGES FRÄMSTA LIVSRÄTTSORGANISATION.
VI ARBETAR FÖR ETT SAMHÄLLE DÄR ALLT MÄNSKLIGT LIV VÄRDERAS LIKA HÖGT.
FRÅN BÖRJAN TILL LIVETS SLUT.

NYHETSBREV

 

Nyhetsbrev, ja till livet, abort, media, aktuellt

En gång i månaden skickar Ja till Livet ut ett nyhetsbrev till våra månadssupporters. Bli månadssupporter du också! kontakta info@jatilllivet.se

GE EN GÅVA

gåva, donation, abort, ja till livet