Ja till Livet och Stiftelsen Provita har under många års tid arbetat med frågor som rör människovärde. Båda organisationerna har nu gått ihop och bildat föreningen Människovärde.
Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdet och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde. Mer information hittar du på www.manniskovarde.se.

VÄLKOMMEN!

JA TILL LIVET ÄR SVERIGES FRÄMSTA LIVSRÄTTSORGANISATION.
VI ARBETAR FÖR ETT SAMHÄLLE DÄR ALLT MÄNSKLIGT LIV VÄRDERAS LIKA HÖGT.
FRÅN BÖRJAN TILL LIVETS SLUT.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev, ja till livet, abort, media, aktuellt

En gång i månaden skickar Ja till Livet ut ett nyhetsbrev till våra månadssupporters. Bli månadssupporter du också! kontakta info@jatilllivet.se

GE EN GÅVA

Ge en gåva via ditt kort
Klicka på knappen för att stödja oss med en gåva. Du kommer att ge din gåva via PayPals säkra sidor.
Ge en gåva via SMS
Skicka: Jatilllivet mellanslag din summa till 72550

Ex. Jatilllivet 150

Välj mellan summorna 25, 50, 150 och 200.

ev. smstaxa kan tillkomma

Ge en gåva via Swish
Du kan swisha valfri gåva till 1234 612 073

Ge en gåva via Plusgiro
Du kan skicka valfri gåva till plusgiro 669700-7