Select Page

Ja till Livet och stiftelsen Provita arbetade under många års tid med frågor som rör människovärde. Under hösten 2017 gick organisationerna ihop och bildade föreningen Människovärde.
Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdet och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde. Mer information hittar du på www.manniskovarde.se.

#livschans