Select Page

Ja till Livet och stiftelsen Provita arbetade under många års tid med frågor som rör människovärde. Under hösten 2017 gick organisationerna ihop och bildade föreningen Människovärde.
Människovärde vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdet och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde. Mer information hittar du på www.manniskovarde.se.

Jourtelefonen Livlinan drivs idag av föreningen Människovärde. Livlinan är ett komplement till samhällets olika mottagningar och vänder sig till kvinnor och män som är eller har varit involverade i en abortsituation. Här får du råd, stöd och hjälp. Tystnadsplikt gäller. Meddelanden går att lämna dygnet runt.

#livschans