Foster i livmodern

Om

Aborter bör endast utföras under vård av sjukhus eller licensierade kliniker, av kvalificerade läkare.

Om du är mindre än 10 veckor gravid och gör en medicinsk abort, kan sjukhuset eller kliniken vanligtvis ge dig den andra dosen av medicin att ta hemma.

De flesta som gör abort behöver vanligtvis inte stanna på kliniken eller sjukhuset över natten, men du kan behöva gå till möten olika dagar.

Innan en abort

Innan du gör abort måste du ha ett bedömningstillfälle. Detta sker vanligtvis på sjukhuset eller kliniken, men du kan erbjudas en telefon- eller videobedömning.

Under denna bedömning kan du:

 • diskutera dina skäl till att överväga abort och om du är säker på ditt beslut.
 • erbjudas chansen att prata med en utbildad kurator om du tror att det kan hjälpa.
 • prata med en sjuksköterska eller läkare om tillgängliga abortmetoder, inklusive eventuella associerade risker och komplikationer.
 • erbjudas en ultraljudsundersökning för att kontrollera hur många veckor du är gravid.
 • erbjudas testning för sexuellt överförbara infektioner (STI).
 • behöva ta andra tester som ett blodprov, beroende på eventuella medicinska tillstånd du har eller vilket stadium du befinner dig i under graviditeten.

När du är säker på att du vill göra abort kommer du att bli ombedd att skriva på ett samtyckesformulär och kliniken eller sjukhuset kommer att ordna ett datum för aborten.

Du kan ändra dig när som helst fram till början av aborten.

Graviditetstest

Metoder för abort

Det finns två huvudtyper av abort:

 1. medicinsk abort (”abortpiller”) – man tar medicin för att avsluta graviditeten.
 2. kirurgisk abort – ett förfarande för att ta bort graviditeten.

Medicinska och kirurgiska aborter kan i allmänhet endast utföras upp till 24 veckors graviditet.

Under mycket begränsade omständigheter kan en abort äga rum efter 24 veckor – till exempel om det är livsfara eller vid problem med barnets utveckling.

Du bör erbjudas att välja vilken metod du föredrar när det är möjligt.

Medicinsk abort

Medicinsk abort innebär att man tar 2 olika mediciner för att avsluta graviditeten.

Läkemedlen ordineras av sjukhuset eller kliniken och du tar dem vanligtvis med 1 eller 2 dagars mellanrum.

Graviditeten förs (kommer ut) genom slidan. Detta händer vanligtvis flera timmar efter att du tagit det andra läkemedlet.

Det behöver inte operation eller bedövning.

Det innebär följande steg:

 • du tar först en tablett som innehåller ett läkemedel som heter mifepriston – detta blockerar det huvudsakliga graviditetshormonet. Du tar denna tablett på sjukhuset eller kliniken och du kommer att kunna gå hem efteråt och fortsätta dina vanliga aktiviteter.
 • vanligtvis 1 till 2 dagar senare tar du ett andra läkemedel som kallas misoprostol – du lägger tabletterna under tungan, mellan kinden och tandköttet eller inne i slidan. Du kan vanligtvis ta medicinen hemma om du är gravid under 10 veckor – om du är gravid över 10 veckor måste du ta dessa tabletter på kliniken eller sjukhuset.
 • inom 4 till 6 timmar efter att du tagit det andra läkemedlet bryts livmoderns slemhinna ner, vilket orsakar smärta, blödning och förlust av graviditeten.

Ibland behöver du ta fler doser av misoprostol för att få graviditeten att gå över.

Ibland går graviditeten inte över och det behövs en operation för att ta bort den.

Foster abort

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort innebär en operation för att ta bort graviditeten från livmodern.

Det kan göras med:

 • lokalbedövning (för att bedöva livmoderhalsen).
 • medveten sedering (där du är avslappnad men vaken).
 • djup sedering eller allmänbedövning (där du sover).

De flesta som har djup sedering kommer inte ihåg någonting och kommer inte att vara medvetna om det under operationen. Om du har narkos så kommer du att sova helt under operationen och kommer inte ihåg någonting.

Vilken typ av bedövning eller sedering du har beror på dina omständigheter, hur många veckor du är gravid och dina egna preferenser.

Innan en kirurgisk abort kommer du att bli ombedd att ha en medicin för att öppna livmoderhalsen. Detta händer antingen några timmar eller 1 till 2 dagar före operationen, beroende på vilket läkemedel som används.

Det finns 2 metoder för kirurgisk abort.

Vakuum eller sugaspiration

Detta kan användas upp till 14 veckors graviditet.

Ett rör förs in i livmodern genom livmoderhalsen (öppningen till livmodern från slidan), och graviditeten tas bort med sug. Läkaren kan behöva använda speciella instrument för att ta bort graviditeten, beroende på hur många veckor du är gravid.

Vakuumaspiration tar cirka 5 till 10 minuter och de flesta kvinnor går hem några timmar senare.

Dilatation och evakuering (D&E)

Detta används efter 14 veckors graviditet. Det innebär att man för in speciella instrument som kallas pincett genom livmoderhalsen och in i livmodern för att ta bort graviditeten.

D&E utförs vanligtvis under sedering eller narkos. Det tar normalt cirka 10 till 20 minuter och du kan vanligtvis gå hem samma dag.

Foster

Efter en abort

Du behöver vanligtvis inte göra några andra tester eller tider efter en kirurgisk abort eller en medicinsk abort på sjukhus.

Om du gör en medicinsk abort hemma kan du behöva göra en speciell typ av graviditetstest eller skanning för att säkerställa att graviditeten är över.

Om du gör en medicinsk abort kan du få kortvariga biverkningar av medicinerna, såsom diarré och illamående.

Om du gör en kirurgisk abort kan även de allmänna anestesi- och lugnande läkemedlen ha biverkningar.

För alla typer av abort är det troligt att du kommer att få magkramper (smärta) och vaginal blödning. Blödningen varar vanligtvis en vecka eller två. Ibland kan lätt vaginal blödning efter en medicinsk abort vara upp till en månad.

Efter en abort kan du:

 • ta smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol för att hjälpa mot smärta eller obehag.
 • använd bindor istället för tamponger tills blödningen har upphört.
 • ha sex så fort du känner dig redo, men använd preventivmedel om du inte vill bli gravid igen eftersom du vanligtvis blir fertil direkt efter en abort.

Du kan vanligtvis återgå till normala aktiviteter så snart du känner dig bekväm med det, inklusive att bada eller duscha, använda tamponger, träna (inklusive simning) och tunga lyft.

När ska man få medicinsk hjälp

Få råd om du:

 • har smärta eller blödningar som inte blir bättre på några dagar.
 • känner mig fortfarande gravid efter ungefär en vecka.
 • har feber, influensaliknande känslor eller ovanliga flytningar – det kan vara tecken på infektion.
 • har några andra bekymmer.

Du kan uppleva en rad känslor efter en abort. Detta är vanligt.

Om du behöver diskutera hur du mår, kontakta aborttjänsten eller din husläkare.

De kommer att kunna ge rådgivning eller hänvisa dig till rådgivning om du behöver det.

Att köpa abortpiller på nätet

Det är mot lagen att försöka orsaka sin egen abort. Detta inkluderar att köpa abortpiller på nätet.

Du kommer inte att veta om piller som säljs online är äkta och de kan vara skadliga.

Innan du gör något, kontakta en abortrådgivningstjänst eller sexuell hälsovård, som kan hjälpa dig att hitta lämplig vård gratis och i förtroende.