Hur görs en abort?

Foster storlek

En abort innebär att man utför en operation eller tar mediciner för att avsluta en graviditet. Det kallas också ibland för att avbryta graviditeten.

Ungefär 1 av 4 kvinnor kommer att ha gjort en abort när de är 45 år gamla.

Beslutet att göra abort är extremt personligt. Det är en bra idé att söka rådgivning om du funderar på att avsluta din graviditet, så att du kan lära dig om alla risker, fördelar och möjliga alternativ.

Varför görs en abort?

Orsakerna till att göra abort varierar, men kvinnor kan välja det här alternativet om:

 • De vill inte längre vara gravida.
 • De har ett medicinskt tillstånd som gör graviditeten livshotande.
 • Fostret har ett allvarligt medicinskt tillstånd.

I en studie publicerad 2013 i den medicinska tidskriften ”BMC Women’s Health” analyserade forskare ett urval av 954 kvinnor från 30 abortanläggningar över hela USA.

De fann att kvinnor citerade många skäl för att välja abort, inklusive följande:

 • Att inte vara ekonomiskt förberedd.
 • Dålig tajming.
 • Partnerrelaterade frågor.
 • Viljan att fokusera på andra barn.
 • Oro för att graviditeten skulle störa framtida möjligheter.
 • Att inte vara känslomässigt förberedd.
 • Hälsorelaterade skäl.
 • Att tro att barnet förtjänade ett bättre liv.
 • Att inte vara självständig eller tillräckligt mogen.
 • Influenser från familj eller vänner.
 • Vill inte adoptera bort barnet.

De flesta av de studerade kvinnorna rapporterade flera skäl till att de valde att avbryta sin graviditet. Författarna till artikeln drog slutsatsen att en kvinnas beslut att söka abort påverkas av olika faktorer, såsom ålder, hälsa, socioekonomisk status, paritet och civilstånd.

Aborterat foster i skål

Abort juridiska hinder

Även om abort är lagligt i många länder, har vissa mer restriktiva lagar än andra. Många stater har fattat beslut som inför gränser för graviditetsålder eller begränsar aborter senare under graviditeten.

Vilka är typerna av abort?

Det finns olika sätt att utföra en abort. Din läkare kan rekommendera en typ baserat på dina personliga val, hur långt du är i din graviditet eller andra omständigheter.

Medicinsk abort

En medicinsk abort innebär att du tar mediciner för att avsluta din graviditet.

Denna typ av abort är vanligtvis endast ett alternativ upp till 11 veckor från din senaste menstruation, per planerat föräldraskap.

En medicinsk abort är cirka 95 procent effektiv för att hjälpa en kvinna att helt avbryta graviditeten utan n operation.

De vanligaste medicinerna som ges vid medicinsk abort är mifepriston (Mifeprex, RU-486) ​​och misoprostol (Cytotec). Mifepriston blockerar verkan av hormonet progesteron, vilket är viktigt för graviditet. Misoprostol får livmodern att dra ihop sig och tömmas.

En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig dessa läkemedel på en hälsomottagning. Du kan ta dem på anläggningen eller hemma.

Du kommer att behöva träffa din läkare minst två gånger: en gång innan du tar medicinerna och en gång efter att du har avslutat behandlingen för att bekräfta att aborten fungerade.

Medicinska aborter kan ta upp till 24 timmar att genomföras.

En medicinsk abort är annorlunda än akut preventivmedel, som är känt som ”morgon efter-piller”. Nödpreventivmedel används för att förhindra graviditet, medan en medicinsk abort används för att avbryta en graviditet.

Kirurgisk abort

En kirurgisk abort är en procedur som görs för att ta bort graviditetsvävnaden från en kvinnas livmoder.

De två typerna av kirurgiska aborter är:

 1. Suction Abort (Vacuum Aspiration) Med denna teknik används ett försiktigt sug för att tömma livmodern. En Suction Abort kan göras fram till cirka 14 till 16 veckor efter din sista mens. Detta är den vanligaste typen av abort.
 2. Utvidgning och evakuering innebär att man använder suginstrument och kirurgiska instrument för att tömma en kvinnas livmoder. Läkare kan rekommendera denna typ av procedur om det har gått 16 veckor eller längre sedan din senaste mens.

De flesta abortprocedurer på kliniken tar cirka 5 till 10 minuter.

Kirurgiska aborter brukar vara mycket framgångsrika. I regel fungerar de mer än 99 av var 100:e gång.

Abortera foster

Sen abort

En sen abort är en icke-medicinsk term som hänvisar till aborter som inträffar vid eller efter 21 veckors graviditet.

Senare aborter är ovanliga och står för endast cirka 1 procent av aborterna.

Ibland utförs en intakt dilatation och evakuering (D&E), annars kallad dilatation och extraktion (D&X), om aborten sker sent i graviditeten. Det handlar om att ta bort fostret intakt från en kvinnas kropp. Denna sällan använda metod har kallats ”partiell abort”, men detta är en annan icke-medicinsk term och många läkare motsätter sig detta språk.

Vilka är komplikationerna och riskerna med en abort?

Abort anses generellt vara säkra, med mycket få bestående risker.

Studier visar att tidiga aborter utan komplikationer inte påverkar en kvinnas framtida fertilitet.

Att göra abort kommer dessutom inte att orsaka graviditetsproblem som fosterskador, missfall, för tidig födsel, utomkvedshavandeskap eller spädbarnsdöd.

De kortsiktiga komplikationerna du kan uppleva beror på vilken typ av abort du har.

Medicinska abortrisker

Några kortsiktiga komplikationer av en medicinsk abort inkluderar:

 • Infektion.
 • Kraftig eller långvarig blödning.
 • En ofullständig eller misslyckad abort (vilket innebär att du kan behöva göra en kirurgisk abort).

Mellan 3 och 5 procent av kvinnorna kommer att behöva göra en kirurgisk abort på grund av ihållande eller överdriven blödning, fortsatt graviditet eller sina egna preferenser.

Kirurgiska abortrisker

Sällsynta komplikationer av en kirurgisk abort kan inkludera:

 • Mycket kraftig blödning.
 • Infektion.
 • Graviditetsvävnad kvar i livmodern.
 • Skada på livmoderhalsen, livmodern eller andra organ.
 • En allergisk reaktion på mediciner.

Dessutom finns det en liten chans att aborten inte kommer att fungera, och att din graviditet inte tar slut. Då kan du behöva en annan procedur om detta händer.

Graviditetstest

Hur man förbereder sig för en abort

Innan en medicinsk eller kirurgisk abort kan din läkare utföra ett urintest, en fysisk undersökning eller ett blodprov. Dessutom kan du behöva göra ett ultraljud för att bekräfta hur långt du är i graviditeten och för att utesluta utomkvedshavandeskap.

Din vårdgivare kommer att förklara hur läkemedlen eller proceduren kommer att fungera, biverkningarna och riskerna.

Om du gör en kirurgisk abort kan du behöva följande innan din procedur:

 • Orala smärtstillande läkemedel, såsom Vicodin, Valium och ibuprofen.
 • Läkemedel för att mjuka upp livmoderhalsen, till exempel misoprostol.
 • Dilaterande läkemedel som placeras i livmoderhalsen, såsom laminaria eller Dilapan.
 • Antibiotika för att förhindra infektioner.
 • Sedationsmedel.

Vilka mediciner du behöver och när du får dem beror på hur långt du är i din graviditet och vilken typ av abort du gör.

Om du tar Vicodin, Valium eller andra sederande läkemedel måste du ordna så att någon tar dig hem från kliniken.

Hur går en abort till?

Processen kommer att bero på vilken typ av abort du gör.

En abort känns olika för alla. Vissa kvinnor rapporterar intensiv smärta, medan andra beskriver det som lätt obehag. Dina läkare och sjuksköterskor kommer att försöka göra din abort så bekväm som möjligt.

Medicinsk abort

För en medicinsk abort kommer din läkare att ge dig en tablett mifepriston som du vanligtvis tar på kliniken.

Sedan, timmar eller dagar senare, kommer du att bli instruerad att ta misoprostol, vanligtvis hemma.

Din läkare kan också ge dig antibiotika för att förhindra en infektion.

Ungefär en vecka senare kommer du att träffa din läkare för att se till att aborten är klar.

Sugabort

Om du gör en sugabort kommer sjukvårdspersonalen först att undersöka din livmoder och använda ett spekulum för att se inuti din vagina.

Sedan kommer de:

 • Injicera bedövande medicin i livmoderhalsen.
 • Sträcka ut öppningen av din livmoderhals med dilaterande stavar.
 • Sätt in en tunn slang i livmodern.
 • Använda en liten suganordning eller maskin för att ta bort graviditetsvävnaden ur livmodern.

Dessutom kan läkaren använda ett verktyg för att ta bort eventuell vävnad som fortfarande finns kvar i din livmoder eller för att bekräfta att din livmoder är helt tom.

Efter att sugaborten är över stannar du i ett återhämtningsområde i ungefär en timme eller tills du känner dig tillräckligt bra för att gå hem.

Även om själva proceduren bara tar cirka 10 minuter, kommer ditt möte att bli längre på grund av förberedelse och återhämtningstid.

D&E Abort

Du kommer förmodligen att bli sövd för en D&E-procedur.

Först kommer din läkare att förbereda din livmoderhals med läkemedel som hjälper till att öppna den. Dilatatorstickor (laminaria) ges ofta några timmar eller en dag före en D&E.

För att påbörja proceduren kommer en vårdgivare att titta på din livmoder och undersöka insidan av din vagina med ett spekulum.

Sedan kommer de:

 • Injicera en bedövande medicin i livmoderhalsen.
 • Sträck ut öppningen av din livmoderhals med dilaterande stavar.
 • Sätt in en tunn slang i livmodern.
 • Använd kirurgiska instrument tillsammans med en suganordning för att ta bort graviditetsvävnaden från din livmoder.

Proceduren tar vanligtvis cirka 10 till 20 minuter, men ditt möte kommer att vara mycket längre på grund av förberedelserna och återhämtningstiden.

Du kommer att vänta på ett uppvakningsrum i upp till en timme eller tills du känner dig tillräckligt bra för att lämna.

Foster

Hur lång tid tar det att återhämta sig från en abort?

De flesta människor läker snabbt efter en abort, men ditt tillfrisknande kan bero på vilken typ av abort du gjort och hur långt du är i graviditeten.

Återhämtning efter medicinsk abort

Om du gör en medicinsk abort bör du planera att vila den dag du tar din andra medicin. Du kan känna dig trött i ett par dagar efter denna dos.

Du kan vanligtvis återuppta de flesta vanliga uppgifter, som att gå till jobbet eller köra bil, nästa dag. Utför dock inga ansträngande aktiviteter, såsom tung träning, på flera dagar.

Du kan blöda sporadiskt i flera veckor efter din medicinska abort.

Följ din läkares instruktioner noggrant. Låt dem veta om du upplever illamående, kräkningar, diarré eller feber i mer än 24 timmar efter att du tagit misoprostol.

Du kan ha sex så fort du känner dig redo (men återigen, det är viktigt att använda preventivmedel om du vill undvika graviditet).

Din normala mens bör återupptas fyra till åtta veckor efter aborten, men detta beror på din preventivmetod.

Återhämtning efter kirurgisk abort

Dagen efter en kirurgisk abort kan du vanligtvis återuppta vanliga aktiviteter, som att köra bil och arbeta, om du känner för det. Du kan också ha sex så fort du känner dig tillräckligt bra, men se till att använda pålitligt preventivmedel om du vill förhindra graviditet.

Du kommer förmodligen att uppleva en del kramper eller blödningar. Smärtmediciner, som paracetamol (Tylenol) eller ibuprofen (Advil, Motrin), kan hjälpa till med besvären.

Du kan blöda eller få fläckar i flera veckor, men vissa människor blöder inte alls. Din vårdgivare kan rekommendera att du använder bindor, så att du kan hålla reda på hur mycket du blöder.

Du bör få en normal mens cirka fyra till åtta veckor efter ingreppet, men det kan variera om du använder vissa preventivmetoder.

Var noga med att följa alla din läkares instruktioner efter ingreppet.

Nej till abort

Abortresurser

Om du funderar på att göra abort är du inte ensam. Många resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig genom processen.

Nästa steg och rekommendationer

De flesta kvinnor kan börja med preventivmedel direkt efter att de har gjort abort.

I vissa fall kan läkare sätta in en spiral i din livmoder samtidigt som du gör abort.

Om du är intresserad av en preventivmetod kan din läkare eller sjuksköterska gå igenom dina alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *