2007-05-26

När Kristdemokraterna under fredagen offentliggjorde alla motioner med tillhörande svar inför partiets riksting i juni framgår det att abortkritiken är stark ute i de kristdemokratiskadistriken. Nästan 30 motioner med olika typer av krav i restriktiv riktning rörande abortfrågan har lämnats in till rikstinget. Partistyrelsen avslår eller besvarar dock i princip samtliga motioner. Samtidigt antar man en motion om en revidering av det medinsk-etiska handligsprogrammet.

Enligt Svenska Dagbladet gläder dig den kristdemokratiske partiledaren Göran Hägglund över vad han menar vara en enig partistyrelse när det gäller synen på aborterna och på utländska kvinnors möjlighet att få abort i Sverige.
- Det är ett starkt och glädjande besked för min del, säger Hägglund till SvD.

Värderingsglapp mellan fotfolket och partistyrelsen

I de kristdemokratiska distrikten lär inte glädjen vara lika stor. Bakom de många abortrestrikiva motioner som blivit avslagna eller besvarade står en mängd distrikt såsom Sörmland, Dalarna, Kristianstad, Kronoberg, Malmöhus, Kalmar, Gotlands län, Göteborgs stad,  Kronobergs län, Uppsala län, Jönköpings län, Västra-Götaland och Norrbottens län. Till detta kommer ett antal enskilda motionärer från Gävleborg, Värmlands län, Västerbottens län, Stockholms län och Västerbottens län.

- Det är uppenbarligen ett stort glapp mellan den mer abortliberala linje den kristdemokratiska partistyrelsen i dagsläget visar och den mer abortrestriktiva rörelse som uppenbarligen finns bland det kristdemokratiska fotfolket. Något som borde vara oroväckande och inte glädjande för den kristdemokratiska partiledaren, kommenterar Ja till Livets informationssekreterare Berith Strömberg Hägglunds uttalande och partistyrelsens bemötande av de många motionerna.

Göran Hägglund förutspår i en lång och intensiv debatt under rikstinget.
- Jag räknar med att partiet sätter ned fötterna på ett tydligt sätt och markerar att den linje vi har drivit under de senaste tio åren också ska gälla i framtiden, säger partiledaren Göran Hägglund till Svenska Dagbladet

Exempel på motionskrav (Motion 4:27-4:55)

Efter motionsnummer anges hur partistyrelsen valt att bemöta förslaget - med avslag alternativt att anse motionen besvarad.

  • Sänkning av fri abort från vecka 18 till vecka 12 (4:27-4:33 samt 4:37-4:39) AVSLAG
  • Att avvisa den förordade lagförändringen som ger utländska kvinnor rätt att göra abort i Sverige. AVSLAG
  • Att utländska kvinnor bara skall kunna få abort i Sverige om det är tillåtet i deras hemland (4:41) AVSLAG
  • Att utländska kvinnors aborter i Sverige inte skall subventioneras av skattemedel (4:41) BESVARAD
  • Att införa samma grundläggande abortlag som i Tyskland (4:43) AVSLAG
  • Att kristdemokraterna tar initiativ till överläggningar med övriga länder inom EU-området för en gemensam etisk hållning och samsyn inom Europa på abortlagstiftningen (4:59) AVVISAS (se sid 92)
  • Att mödravården obligatoriskt informerar kvinnor om adoption som alternativ (4:46) BESVARAD
  • Att införa tvåläkarsystem (4:53) AVVISAS (se sid 92)

Motionerna 4:27-4:55 (sid 35-72) samt partistyrelsens svar (sid 89-94)

Partistyrelsen vill revidera det medicinsk-etiska handlingsprogrammet

En av de få motioner partistyrelsen bejakar är angående en revidering av det medicinsk-etiska handlingsprogrammet från 1996. I detta handlingsprogram kräver partiet en sänkning av övre gränsen för abort från vecka 22 till vecka 20; man ställer krav på "informerat samtycke" före en abort och "en sänkning [av den övre gränsen för fri abort, vecka 18] bör övervägas" om det leder till färre aborter.

Mot bakgrund av förändringen i frågan om utländska kvinnors abort i Sverige och att abortkritiska motioner i så hög grad avvisas, så är det mycket sannolikt att revisionen av det medicinsk-etiska handlingsprogrammet kommerske i en liberal riktning.

Pressmeddelande från Kristdemokraterna inför rikstinget


Fler nyheter

2007-11-05 - Nyhetsbevakningen fortsätter på Ja till Livets blogg

2007-11-02 - "Omsvängning i abortsynen"

2007-11-02 - "Mamma är ingen ålder - utan något man är"

2007-11-01 - Ny teknik gör att fler väljer bort flickfoster

2007-10-31 - Gynekologer vill ha samvetsklausul vid abort

2007-10-29 - Bylander om värdegrund och abort

2007-10-23 - Två tredjedelar av brittiska abortläkare vill se mer restriktiv abortlag

2007-10-23 - Abortrapport kom från extrem lobbyorganisation

2007-10-21 - Författare försvarar uttalande om att abort dödar ett barn

2007-10-19 - Hotad av pojkvän att göra abort

2007-10-15 - Abortliberala krav i ny rapport

2007-10-11 - Flitigt motionerande i riksdagen om abort

2007-10-10 - Abortradikal topp-politiker blev "24-årig kvinna" i P1

2007-10-05 - Mycket små barn överlever med kängurumetoden

2007-10-04 - Medias rapportering av abortstatistiken

2007-10-02 - Tung ideologisk kritik mot Kd:s abortliberalisering

2007-09-26 - Efter Dokument inifrån: Öholm kräver utredning om vårdens arbetsmetoder

2007-09-21 - Aftonbladet: "Älskade oplanerade unge!"

2007-09-19 - UAS: Hampus 21 veckor och 6 dagar - överlevde!

2007-09-19 - UNT: "När ett barn blir ett barn?"

2007-09-19 - Seidal i Dagen: "Den viktigaste etiska frågan är synen på människan"

2007-09-19 - Hakelius om tystnaden efter dokumentären "Jag ska göra abort"

2007-09-17 - ViD-ledare: "Abort - ett hot mot Europa"

2007-09-14 - KDU vill ge 35 000 till nyblivna föräldrar

2007-09-14 - Ja till Livet om Dokument inifrån

2007-09-12 - Chef för kvinnovården i Blekinge skeptiskt till hemaborter

2007-09-12 - Präst om etiken bakom nya fosterdiagnostiken

2007-09-12 - Dokument inifrån: "Jag ska göra abort"

2007-09-11 - Bokroman: - Hur fritt är det fria valet?

2007-09-07 - Vänsterpartister vill dra in bidrag till abortrestriktiva

2007-09-06 - Protester mot fosterdiagnostiksmetod: "Leder till utrotning av barn med Downs"

2007-09-06 - Folkpartist ifrågasätter sitt partis abort-policy

2007-09-06 - Tidningen Kyrka och folk om teologisk syn på abort

2007-09-05 - Örnsköldsvikspastorer vill se handling mot tonårsaborter

2007-09-04 - Imponerande hemsida om människans utveckling!

2007-09-03 - Protester mot utökad fosterdiagnostik

2007-09-02 - Strömberg i ETC: Tonårsaborterna ÄR ett problem

2007-08-31 - Italien: Läkarna aborterade "fel" tvilling

2007-08-30 - Remiss om fosterdiagnostik och genetiska undersökningar

2007-08-30 - Ledande katoliker kritiska mot Amnestys nya abortpolicy

2007-08-29 - Lundell i Norra Skåne: "Abortpolitiken är misslyckad"

2007-08-29 - Hyresvärd uppmanade till abort

2007-08-22 - Lex-maria-anmälan: Fick abortpiller av misstag

2007-08-22 - Kyrka ger stöd till gravida

2007-08-21 - Amnesty i ny policy för abort

2007-08-21 - Existens om hanteringen av aborterade foster

2007-08-17 - Barnmorskeförbundet utgår inte från att graviditet är något postivt

2007-08-16 - Kvinnor reagerar på att barnmorskor uppmuntrar till abort

2007-08-16 - Barnmorskeförbundet försvarar antalet aborter

2007-08-13 - Mördarsniglar och ofödda barn

2007-08-08 - Amnesty kritiserar Kina

2007-08-08 - Läkardebatt kring läkarassisterat självmord

2007-08-07 - Xist: Gravida tonårsflickor får inget stöd

2007-08-07 - Fortsatt lokaldebatt angående Kd:s abortsyn

2007-08-05 - SvD-debatt: "Så ska antalet aborter minskas"

2007-08-05 - "Abort en attack mot livets kärna"

2007-08-02 - "Vi måste våga tala om det ofödda barnets värde"

2007-07-30 - Avhållsamhetens abortförebyggande alternativ

2007-07-29 - Johnsson i SvD om rätten att debattera abort

2007-07-21 - Sonen hade downs: "Glad att jag inte visste"

2007-07-13 - Danmarks förre KD-ledare lämnar partiet i protest

2007-07-10 - Skånberg kritisk mot Hägglunds abortpolitik

2007-07-06 - Danska kd gör kovändning i aborter

2007-07-05 - Ledarskribent vill se mannen involverad i abortbeslutet

2007-07-05 - Ny hemsida i kamp mot oönskade graviditeter

2007-07-03 - Abortfrågan välomkriven efter riksting

2007-07-03 - Attack mot kristdemokratiska abortmotståndare

2007-07-03 - Nätverk funderar på nytt parti med fokus på aborter

2007-07-03 - Kd vill se barnmorska i skolorna

2007-07-02 - Ja till Livet kommenterar Kd-rikstingets abortdebatt

2007-06-29 - "Hägglunds abortsyn är orsak till kd:s kris"

2007-06-24 - DN uppmärksammar de höga aborttalen

2007-06-21 - Abortfrågan delar Amnesty

2007-06-20 - Proposition om utländska aborter lagd

2007-06-20 - Hägglund svarar Carina Hägg om gratisaborter

2007-06-08 - Gustavsson: "Kd relativiserar människovärdet"

2007-06-08 - Fokus-artikel om "abortkriget" i Kd

2007-06-08 - Embyonala stamceller utan embryon

2007-06-08 - Var sjätte svensk vill sänka abortgränsen

2007-06-04 - Fd diplomat: "Abortekvationen går inte ihop"

2007-06-04 - "Aborterna ökar trots fria preventivmedel"

2007-06-04 - Lundell: "SN bidrar till abortmyter"

2007-06-04 - Medlemsflykt från Amnesty efter pro-abortpolicy

2007-06-01 - Många ungdomar har oskyddat sex

2007-05-31 - Om vår människosyn och rätten att få födas

2007-05-31 - Handlingsplan mot oönskade graviditeter i Jönköpings län

2007-05-31 - Läkare: "Säg ja till livet och nej till dödshjälp"

2007-05-30 - Stor ökning av assisterad befruktning

2007-05-30 - 46 procent positiva till sänkning av abortgräns

2007-05-30 - Mexicos HD granskar abortlag

2007-05-30 - Rättegång inledd om brott mot abortlag

2007-05-30 - Kravaller mot Kinas enbarns-politik

2007-05-29 - Barn- och kvinnoläkare propagerar för senaborter

2007-05-28 - Hägglund svarade på frågor om abort

2007-05-28 - Svensson undviker ge stöd till Hägglund

2007-05-28 - Socialstyrelsen säger ja till att gallra embryon för donation

2007-05-27 - "Signerat" om sorg och abortdebatten

2007-05-27 - PM Nilsson: "Gör det möjligt för yngre föräldrar"

2007-05-26 - Strömberg i ST: "Abortlagen är passé"

2007-05-25 - ST-ledare: "Inte orimligt med sänkt abortgräns"

2007-05-24 - Reinfelt vill inte ändra abortreglerna

2007-05-24 - Oklart om Kd-ledningens vilja om övre abortgräns

2007-05-23 - Strömberg: "Abort inkluderar alltid minst två individer"

2007-05-21 - Lundell i Captus: "Därför sjunker inte aborttalen"

2007-05-21 - Finska befolkningsförbundet om abortstatistiken

2007-05-18 - Svensson för sänkt abortgräns

2007-05-18 - Stor abortdebatt väntas till Kd-rikstinget

2007-05-18 - Landstingspolitiker efterlyser handlingsplan

2007-05-16 - Fhi-utredare: Förhållningssätt bakom höga aborttal

2007-05-15 - Dagen: "Moralfråga om aborter"

2007-05-14 - Reinfeldt om abort

2007-05-14 - Ska detta exporteras till Europa?

2007-05-14 - Rekordhögt antal tonårsaborter i Sverige

2007-05-14 - ViD: Abortlagens konsekvenser

2007-05-13 - DN: "Abort och familj hjärtefrågor för Uppsalas röstmagnet"

2007-05-12 - Hot mot havande kvinna polisanmält

2007-05-11 - Strömberg i GP: "Abort - en fråga värd respekt"

2007-05-11 - RFSU vill ge mer biståndspengar till aborter

2007-05-10 - Ny abortlag inlämnad till lagrådet trots intern kritik

2007-05-09 - Uffe skulle ha aborterats

2007-05-08 - Brittiska läkare emot abort

2007-05-05 - Strömberg: "Abort är ingen mänsklig rättighet"

2007-05-04 - Ny metod som visar fostrets kön kan leda till fler flickaborter

2007-05-04 - SR: Abortkritiker inte nöjda med Hägglund

2007-05-03 - Seidal: "Vad säger abortförespråkare om Partial Birth abortion?"

2007-05-02 - V vill ha 10 procent av interntionellt utvecklingssamarbete till SRHR

2007-04-28 - Svd: Unga mår sämre än sina föräldrar

2007-04-27 - Inför abortstatistiken

2007-04-25 - Guangxi: 61 tvångsaborter på ett dygn

2007-04-25 - Abortdebatten hög i lokalpressen

2007-04-25 - Nytt politiskt parti med fokus på aborterna diskuteras

2007-04-24 - Eklund till attack mot Hägglunds handlingsplan

2007-04-24 - Lundell i Arbetarbladet: "Cyniskt krav om gratisaborter"

2007-04-24 - Förälder till Downs-barn upprörd

2007-04-24 - Birro i ny bok om sorgen efter ett ofött barn

2007-04-23 - Poirier Martinsson i debatt med S-kvinnor om abortmotståndet

2007-04-22 - Stor debatt om abort på Amnestys årsmöte

2007-04-21 - Hägglund lämnar lagrådsremiss kommande vecka

2007-04-21 - Kraven på subentionerade aborter tilltar

2007-04-20 - Hägglund: "Jag öppnar inte för barnmorskeaborter"

2007-04-18 - USA förbjuder Partial Birth Abortion

2007-04-17 - Vänsterpartist till angrepp mot Swärd-artikel

2007-04-16 - Stark internationell kritik vid manifestation mot abortlagsändring

2007-04-13 - SvD Brännpunkt: Över en miljon fick inte födas

2007-04-08 - Utrotas Downs syndrom förlorar vi människovärdet

2007-04-08 - "Åsiktsmonopol luktar bristande argument"

2007-04-08 - SvD om Kd och abortfrågan

2007-04-07 - Ledare: "Sanslöst cyniska centerkvinnor"

2007-04-07 - Ledarskribent om sin abort: "Jag dödade mitt barn"

2007-04-05 - Kd Kronoberg vill ha rådslag och nytt medicinsk-etiskt program

2007-04-05 - MRO planerar manifestation mot abortturism

2007-04-05 - Ja till Livet i debatt med Cathrine Pålsson

2007-04-04 - Svårt för Hägglund att styra kostnadsfrågan

2007-04-03 - Vill se emotionella ämnen i skolan

2007-04-03 - UNT ifrågasätter C-utspel om gratis aborter

2007-04-03 - Kd-krav på handlingsplan

2007-04-03 - Oppositionsråd om förebyggande arbete bland unga

2007-04-03 - Elisabeth Sandlund om fostrets värde och abortdebatten

2007-04-02 - Forskare: Killar mår dåligt av abort

2007-04-02 - Centerkvinnor kräver gratis aborter

2007-04-02 - Demonstrationer för livet i Polen

2007-03-30 - Kristet böneupprop om aborterna

2007-03-30 - Ulf Bernitz upprepar sin kritik mot den planerade abortlagsändringen

2007-03-29 - SVT uppmärksammar ökningen av tonårsaborter

2007-03-28 - Kd:s Daladistrikt emot aborturism

2007-03-28 - Seidal svarar Sjöberg om abortdebatten

2007-03-28 - Dagens medicin: En ny abortstrid på gång?

2007-03-28 - Kd i Värmland vill begränsa aborter

2007-03-28 - Danskt nej till höjd abortgräns

2007-03-27 - Ny avhandling om sexuellt riskbeteende bland ungdomar

2007-03-26 - Allt fler för tidigt födda överlever

2007-03-26 - "Ingen konsensus om abort i EU:s vårdbegrepp"

2007-03-26 - Skåne: Dagen efter-piller försäljning ökar - ändå ökar abortera

2007-03-26 - Polsk pojkes rätt att födas strider mot Euopakonventionen

2007-03-23 - Kd i Sävsjö motionerar om abortutredning

2007-03-23 - Många insändare om abort

2007-03-23 - Intern debatt om abort i Kd

2007-03-22 - Kristdemokrater i Svenska Kyrkan emot abortturism

2007-03-22 - Gemensamt krav på abortutredning

2007-03-20 - Pålsson försvarar vändning om abortlag

2007-03-20 - Forskare: Oetiskt skapa barn för dontaion

2007-03-19 - Seidal i HD-debatt: "Att kasta sten i glashus"

2007-03-18 - Mona Sahlin om abort i sitt linjetal

2007-03-16 - Fosterdiagnostikens jakt på den perfekta människan

2007-03-16 - Försvaret av abortlagsändringen - av frihet eller tvång?

2007-03-16 - Var fjärde distriktsordförande emot förslaget

2007-03-16 - Ledare: "Varför vill Sverige kränka Polen?"

2007-03-16 - Abortturism - svensk imperialism

2007-03-16 - Expressen om "storbråket om aborterna"

2007-03-15 - Efterfrågar fördjupade samtal om abort

2007-03-14 - Hägglund om abortköer

2007-03-13 - Segelström: "Fria aborten hotad"

2007-03-13 - Ylva Johansson (s) i interpellation om abort

2007-03-12 - Arborelius och Hägglund om att minska antalet aborter

2007-03-12 - Abortdebatten stor i lokaltidningar

2007-03-12 - Polsk ledare: "Sverige i strid med Solidariets anda"

2007-03-11 - Kd i Kalmar län vill se sänkt abortgräns

2007-03-09 - Ledare utmanar dödskulturen

2007-03-08 - Pro-Choise-nätverk startat av SSU

2007-03-08 - Naturligt att kristna reagerar mot abortlagsförslagett

2007-03-08 - Christina Doctare, mfl läkare, kräver ny abortutredning

2007-03-07 - Seidal: Svensk abortsyn tämligen extrem

2007-03-07 - Distriktsordförande "Abortlagsförändringen kan fälla Kd"

2007-03-06 - Dagen om abortlagsdebatten

2007-03-06 - Kyrkliga förbundet i Skara stift proteseterar mot abortlagsförslaget

2007-03-06 - SEA uppvaktar Hägglund om abortlagsändringen

2007-03-05 - Lennart Nilssons fosterbilder i Boråsutställning

2007-03-05 - "Liberaler borde vara mot abort"

2007-03-03 - Södertälje gruppledare emot lagändringen

2007-03-03 - SR om motståndet mot abortlagsliberaliseringen

2007-03-03 - Uppsalas Kd-politiker emot Hägglund förslag

2007-03-02 - Allingsåspolitiker emot abortlagsförslaget

2007-03-02 - Sacrédeus i debatt om abortturism

2007-03-02 - Partistyrelseledamot hoppar av i protest mot abortförslag

2007-03-01 - Tidigt födda kan ändra abortgränsen

2007-03-01 - Socialstyrelsen vill att aborter ska kunna göras hemma

2007-03-01 - Bernitz: Inga EU-krav om abort

2007-02-28 - Söderqvist: Söderqvist: "Lovvärt att våga prata om aborter"

2007-02-28 - Polacker: "Ska det här föreställa bistånd?"

2007-02-27 - Många downsaborter pga okunskap

2007-02-27 - Distriktsordförande emot abortlagsändringen

2007-02-27 - Sverige provocerar miljoner polska katoliker

2007-02-26 - Hägglund: "Vi tänker inte fråga Polen om lov"

2007-02-26 - Protestlista överlämnades till Hägglund

2007-02-26 - "Dumhet av alliansen att tvinga kd svika sina väljare"

2007-02-25 - Kommunalråd ifrågasätter lagförslaget

2007-02-25 - Samfundsledare protesterar mot abortlagsförslag

2007-02-22 - Överläkare: "Unga pressas till abort, tyvärr"

2007-02-22 - Sverige har fel om polska illegala aborter

2007-02-21 - Partistyrelseledamot emot abortlagsändringen

2007-02-21 - Hakelius om utländska aborter

2007-02-20 - Temo: kd-väljarna emot Hägglunds abortförslag

2007-02-20 - Ifrågasatt som ung gravid

2007-02-20 - Doktorand om tonårsföräldraskap

2007-02-20 - Begravningsakt visar på fostrets värde

2007-02-20 - Etikprofessor emot skräddarsydda barn

2007-02-20 - Vägde 284 gram - överlevde

2007-02-19 - SVT: "Abortfrågan kontroversiell i hela världen"

2007-02-19 - Socialministern uppvaktad av egna riksdagsmän

2007-02-19 - Svenska planer på utlandsaborter provocerar i Polen

2007-02-16 - "Vänta med proppen" - krav från fyra ks-ordföranden

2007-02-16 - Polska protester emot svenska abortlagsförslaget

2007-02-15 - Gävle-politiker emot abortlagsförslaget

2007-02-15 - Besviken ledare om lagförslaget

2007-02-15 - Norsk politiker fruktar tusentals abortturister

2007-02-14 - "Kd lägger sig platt"

2007-02-13 - Dansk debatt om abortgräns

2007-02-12 - Dagen-efter-piller allt vanligare

2007-02-12 - Folkomröstning om abort genomförd i Portugal

2007-02-12 - Krönikör ifrågasätter aborterna

2007-02-12 - Debattör varnar för partiflykt pga abortlagsförslag

2007-02-12 - Filmen Före födseln på TV -igen!

2007-02-10 - Landstingspolitiker emot abortlagsförslaget

2007-02-08 - Professor i Europarätt sågar socialministerns abortlag

2007-02-08 - SvD om abortlagskritiken

2007-02-07 - Sex kd-riksdagsmän kritisterar Hägglunds förslag

2007-02-07 - Söderqvist: "Abort är att avsluta människoliv"

2007-02-06 - Seidal: Slarva inte bort en historisk chans

2007-02-06 - Swärd: Kräv översyn av abortgränserna

2007-02-06 - Dagenledare: "Se abortfrågan i sin helhet"

2007-02-06 - Lade abortmedel i sambons mat

2007-02-05 - Cyrillus: "Tillsätt en skarpare abortutredning, Göran!"

2007-02-04 - ST om abortdebatten: "En förbjuden fråga?"

2007-02-03 - Fd riksdagsledamöter kräver stopp för abortturismen

2007-02-02 - Kommunpolitiker emot abortlagsförslaget

2007-02-02 - Vårdnadsbidraget - Hägglunds livboj

2007-02-02 - Levande foster dödförklaras

2007-02-02 - Swärd: "EU ställer inga krav på aborträtt i Sverige"

2007-01-31 - Abortlagsförändringen ger fler sena aborter

2007-01-30 - Professor: "Europas befolkning imploderar"

2007-01-30 - Makt eller etik?

2007-01-30 - Vad är kristdemokraternas vision för abortpolitiken?

2007-01-29 - Skånberg om Hägglunds utspel

2007-01-28 - Birro om abortivrarnas hets

2007-01-26 - TV-tittare: "Det är mord"

2007-01-25 - Beredda att rösta emot partilinjen

2007-01-25 - Abortstatistiken en svårare gåta

2007-01-25 - Hon erbjuds abort i 30:e veckan

2007-01-24 - Landstingsråd vill inte lansera aborter

2007-01-24 - Fler kinesiska tvångsaborter

2007-01-24 - Fosterdiagnostikens risker

2007-01-24 - Svensk stamcellsfabrik i Skottland

2007-01-24 - Kompakt nordisk kritik mot Hägglund

2007-01-24 - Swärd: "Ingen värnar fostrets rätt till liv"

2007-01-23 - Obehaglig överraskning för kd-väljare

2007-01-22 - Kyrkans tidning om abortlagen

2007-01-22 - Påhlsson: "Vi har inte ändrat vår abortpolitik"

2007-01-22 - Kd:s gruppledare försvarar Hägglund

2007-01-22 - Påhlsson försvarar Kd-proposition

2007-01-22 - KDU vill se sänkning av abortgräns

2007-01-16 - Hägglund lovade Ohly abortproposition

2007-01-15 - Interpellationsdebatt om utländska aborter

2007-01-12 - Abortfoster blir hushållsenergi

2007-01-11 - Tvingade sambon till abort

2007-01-11 - Maria Larsson avvisar dödshjälp

2007-01-09 - Kd glädjer sig över forskningsframsteg

2007-01-08 - Abortlagsförslag inte förankrad inom partiet

2007-01-08 - Stamceller ur fostervatten

2007-01-06 - Högsta födelsetalen på 12 år

2007-01-06 - Intern kritik mot Hägglunds lagförslag

2007-01-04 - Internationell bön för svensk abortsituation

2007-01-03 - "Biskoparna undviker kärnfrågan"

2007-01-03 - Stop för abortpiller i Henan

2007-01-02 - Startar nätverk för singelmammor

2007-01-01 - Påven fördömde kränkning av liv

2006-12-29 - Foster blir hushållsenergi

2006-12-29 - Alla tyckte hon skulle göra abort

2006-12-27 - Får skadestånd för tvångsabort

2006-12-20 - Ökning av aborter på grund av missbildning

2006-12-18 - Hägglund utlovar proposition

2006-12-18 - Fosterceller istället för djurförsök

2006-12-15 - Hedin uppmanar firande av Livets Söndag

2006-12-14 - Aborterade foster får begravning

2006-12-13 - Rätten att dö blir plikten att dö?

2006-12-12 - "Vi har ingen kö"

2006-12-11 - Födelsevikt 360 gram - överlevde

2006-12-08 - Allt fler kromosonfel

2006-12-07 - För tidigt födda barn känner sannolikt smärta

2006-12-07 - Socialstyrelsen: "Sammanställningen inte klar"

2006-12-04 - Attefall och Oscarsson om Kd:s abortpolitik

2006-11-21 - Nej till barnmorskeaborter

2006-11-17 - Många kvinnor mår dåligt efter abort

2006-11-16 - Debatterad abortföreläsning på Sahlgrenska

2006-11-07 - Forskare vill korsa människa och djur

2006-11-06 - Birro debatterar abortlagen i ny bok

2006-11-02 - Dags att se över abortlagstiftningen

2006-10-31 - Hamberger: 100 aborter per år på grund av "fel" kön

2006-10-31 - Dansk upprördhet över senaborter

2006-10-30 - Birro: Vi måste kunna diskutera abortlagen

2006-10-25 - Obehaglig utveckling att välja kön på barn

2006-10-24 - Sköt flickvän som inte ville göra abort

2006-10-19 - Lokal abortdebatt: Aborternas antal måste minska

2006-10-17 - Dagen efter-piller ökar antalet aborter

2006-10-16 - Anna Book: Lider hellre än att ta bort ett liv igen

2006-10-16 - Expressenledare oroas för ändrad abortpolitik

2006-10-15 - Svd: Hägglund ifrågasätter tidsgränsen

2006-10-14 - Socialministern om abort

2006-10-12 - Antalet aborter ökar i Sverige - igen

2006-10-11 - Överläkare ifrågasätter sexualpolitiken

2006-10-09 - Lundell i debattartikel om tonårsaborterna

2006-09-27 - Vill uppmuntra längtan att föda

2006-09-23 - Minska aborterna genom insikt och hälsa

2006-09-18 - Sverige har fortfarande högst aborttal i Europa

2006-09-13 - Hägglund: "Alla är väl emot aborter"

2006-09-02 - Oroande många aborter på Gotland

2006-08-30 - Amnesty kritiserar fängslandet av abortaktivist

2006-08-28 - Kina: Fängslad för att ha avslöjat tvångsaborter

2006-08-28 - Fotbollspelare sparar stamceller

2006-08-25 - Ledare: Livsfrågor viktiga i valdebatten

2006-08-25 - Abortfrågan i partiledardebatten

2006-08-24 - Partiledarna uttalar sig om abort

2006-08-24 - Lantz planerar fråga partiledarna om abort i P3

2006-08-23 - Selander utmanar Kd

2006-08-23 - Stamcellsdebatten: Motståndare utsätt för statlig smutskastning

2006-08-23 - Kräver människovärdig hantering av aborterade foster

2006-08-23 - Det demografiska hålet

2006-08-22 - Hantering av foster kritiseras

2006-08-20 - Hägglund vill se över abortlagen

2006-08-16 - Religionsfobi i stamcellsdebatten

2006-08-15 - Ungdomsförbunden om aborterna

2006-08-14 - Falkenberg: Många tonårsaborter i år

2006-08-11 - Dagen-efter-piller fortfarande tillgängliga för minderåriga

2006-08-11 - Pagrotsky och Landgren i stamcellsdebatt

2006-08-08 - Landgren i SvD: "Mänskligt liv får aldrig bli råvara"

2006-08-08 - MBR demonstrationer

2006-08-05 - Embryonal stamcellsforskning inte enda vägen

2006-08-04 - Abortsynen på väg att ändras, tror RFSU

2006-08-03 - Sverige tar "ökat ansvar" för stamcellsforskningen

2006-08-02 - Hakelius: Vi ser foster som hushållssopor

2006-08-01 - Sverige prioriterar stamcellsforskning

2006-07-26 - Dödsförklarade levande foster

2006-07-23 - Mer information om Downs syndrom - färre aborter?

2006-07-19 - Ska skattebetalarna stå för utländska aborter?

2006-06-30 - Läkare motsätter sig dödshjälp

2006-06-28 - Seidal i debatt i Läkartidningen

2006-06-26 - Kina backar om lag mot flickaborter

2006-06-14 - Vägde 354 gram - mår bra idag

2006-06-10 - Ska tonårsflickor skyddas från verkligheten?

2006-06-09 - V vill se abortkliniker för utländska kvinnor

2006-06-07 - Barbari i välståndets namn

2006-05-31 - Kristdemokrat reagerar mot feldiagnos

2006-05-31 - "Dött" foster levde

2006-05-30 - Birro om gränsen när ett barn är ett barn

2006-05-23 - Ansvarig för barnets hälsa men maktlös inför aborten

2006-05-19 - Abort hemma framställs som positivt

2006-05-18 - Liv Ullman ångrar abort

2006-05-18 - Ja till Livet och abortdebatten

2006-05-17 - Efterlyser seriös abortdiskussion

2006-05-17 - Ny rapport från Folkhälsoinstitutet om ungdomars sexualitet

2006-05-17 - Söderqvist: "Naturligt att vara ledsen efter abort"

2006-05-17 - Han sörjer sitt aborterade barn

2006-05-16 - Ifrågasätter samhällets ointresse för aborttalen

2006-05-16 - Varannan tonårsabort av invandrarflickor

2006-05-15 - Skugge om orsaker till abort

2006-05-15 - Ung Vänster-ledamöter bakom abortsight

2006-05-12 - Upprepade aborter vanliga

2006-05-12 - Socialstyrelsen: Aborter ökar i Sverige - igen

2006-05-10 - Ska Sverige fortsätta ha det högsta aborttalet i västvärlden?

2006-04-26 - Krav på sänkt gräns för när foster ska kallas barn

2006-04-24 - Hjälporganisationer vill inte se biståndsmedel gå till aborter

2006-04-24 - Allt fler fosterbegravningar

2006-04-18 - Biståndspengar kan få betala abortturism

2006-04-16 - Biståndspengar kan betala abort i Sverige

2006-04-12 - Hotfullt nyansera bilden av ofödda

2006-04-06 - Abortlagstiftningar förändras - naturligtvis

2006-03-23 - Fri sexualitet - för vem då?

2006-03-21 - Nytt tonläge i abortdebatten?

2006-03-20 - Förfäras över gulliga foster

2006-03-19 - De dog av abortpiller

2006-03-15 - Söderqvist: Var fjärde gravid gör abort

2006-03-14 - De sena aborterna ifrågasätts

2006-03-09 - Linda Skugge: Omänskligt döda 11-veckors foster

2006-03-08 - Unga liberaler gör abortfrågan till valfråga

2006-03-07 - Abort en valfråga

2006-03-07 - Ofödda samhällets mest hjälplösa

2006-03-07 - "Fostret är en verklig människa".

2006-03-05 - Kinas aborter en tickande bomb

2006-03-05 - Hamberger och Svensson vill se sänkning av övre gränsen för abort

2006-03-03 - Allt fler tidigt födda överlever

2006-03-03 - Abort under världslansering

2006-02-16 - Åttiotal aborter pga ryggmärgskada

2006-02-16 - Handlingsplan mot tonårsaborter utlovad i Skåne

2006-02-16 - Abortdebatt i Kyrkans Tidning

2006-02-15 - TV-program ofödda väckte het debatt om abort

2006-02-15 - Exemplet Ryssland förskräcker

2006-02-15 - Miljontals kvinnor i Ryssland är barnlösa

2006-02-15 - Fosterceller används i skönhetsbehandlingar

2006-02-14 - 25 procent ökning på ett år!

2006-01-30 - Flickaborter ska ge fängelsestraff

2006-01-30 - Vår dotter är inget misstag

2006-01-29 - Brittiska kvinnor vill ha hårdare abortlag

2006-01-14 - Ingen minskning av antalet tonårsaborter

2006-01-13 - 100 miljoner kvinnor!

2006-01-10 - Tio miljoner döttrar aborterade i Indien

2006-01-02 - Ny svensk strategiplan för SRHR

2005-12-30 - Kinas flickor får stöd i ny lag

2005-12-20 - Schweiziska sjukhus vill utföra dödshjälp

2005-12-12 - Kina: Lag ska skydda från flickaborter

2005-12-12 - Kyrkor över hela landet firade Livets Söndag

2005-12-11 - Abort ger ofta långvarig ångest

2005-12-07 - Livets söndag firas för femte gången

2005-12-07 - Livets Söndag - proklamation för människovärdet

2005-12-07 - Värdeglidning motiverar Livets Söndag

2005-12-01 - Kvinna misshandlades då hon vägrade abort

2005-11-18 - Blekinge: Tonårsaborterna upp 42% - på ett år!

2005-11-15 - Läkartidningen: SFOG varnar för sena aborter

2005-11-09 - Risk för lyxturism

2005-11-09 - Ystad förbereder för Polen-aborter

2005-11-09 - Artiklar kring utredningen Abort i Sverige

2005-11-04 - Utredare presenterar sitt betänkande

2005-11-03 - Svensk studie om post-abort-syndromet

2005-11-03 - Abortfrågan självklar för kyrkorna

2005-11-03 - Hjälp behövs - men inte att dö!

2005-10-27 - Socialstyrelsen utan förklaring till tonårsaborterna

2005-10-23 - Fler tonårsaborter - igen!

2005-10-11 - Ulf Nilsson ifrågasätter aborterna

2005-10-07 - Osäkert med Junilistans åsikt om abort

2005-10-02 - TV-program om Kinesiska tvångsaborter

2005-09-27 - Allt mer liberala sexvanor bland studerande

2005-09-24 - Bilder på aborterade foster väckte känslor

2005-09-20 - KINA: Avskedade på grund av tvångsaborter

2005-09-19 - Ja till Livets ordförande i personlig intervju

2005-09-15 - Fi uttalar sig för abortturism

2005-09-13 - Kyrkoherde: "Våga diskutera aborterna"

2005-09-12 - Kd: Viktigt att arbeta för minskande abortsiffror

2005-09-06 - Bjerking kunde ha aborterats

2005-09-05 - USA: Prolife-chefsdomare död

2005-08-29 - Amerikansk ekonom uttalar sig om abort

2005-08-29 - KINA: Ett-barnspolitiken och flickaborterna

2005-08-23 - Miljoner ryssar infertila på grund av abort

2005-08-16 - Allt fler tonårsaborter

2005-08-05 - Vad får man egentligen dö av?

2005-08-05 - Stöd för ny abortlag

2005-08-04 - Utredaren aviserar vilja till abortturism

2005-08-04 - Abort för utländska kvinnor föreslås

2005-08-03 - Barnfoster hittade på Franskt sjukhus

2005-08-03 - Illegala aborter i Jönköping

2005-08-02 - SR: Landstinget utför hemliga aborter

2005-08-01 - Fostret blir barn tidigare i Norge än i Sverige!

2005-07-31 - Hägglund kritiserar de höga aborttalen

2005-07-28 - De dog av abortpiller

2005-07-28 - Snabbare fosterdiagnostik kan ge fler aborter

2005-07-28 - Abortpiller orsakade flera dödsfall

2005-07-27 - Abortpiller bakom dödsfall

2005-07-27 - Abortpiller stoppas ej trots dödsfall

2005-07-27 - Antalet tonårsaborter har ökat dramatiskt

2005-07-27 - Abortpiller bakom dödsfall

2005-07-26 - Indiska kvinnor utrotas?

2005-07-24 - Abortfrågan het efter domarbyte

2005-07-21 - Stopp för könsbestämning av foster

2005-07-20 - Väntad strid om Bushs HD-nominering

2005-07-15 - Nytt centrum för sexuell hälsa i Malmö

2005-07-14 - Klamydiafallen ökar

2005-07-14 - RFSU mot WHO text om abortpiller

2005-07-06 - Läkare kritiserar abortsituationen

2005-07-01 - Sara sjunger och strålar

2005-07-01 - Oklar lag kring fosterreduktioner

2005-06-19 - Samhällsdebattören Hans Nestius död

2005-06-13 - S-politiker motionerar om utredning av höga aborttal

2005-06-08 - Hearing om abortturism i riksdagen

2005-06-08 - Klein försvarar Tännsjö

2005-06-06 - Läkarna uppmanade till abort - barnet friskt

2005-05-27 - Aftonbladet: Mästare i aborter

2005-05-20 - Nyhetsarkiv jan 2001- maj 2005

Senaste från Bloggen

Ja till Livet! ☀️

Ja till Livet! ☀️Läs mer

Mer från Bloggen

- Internationell juristorganisation backar upp barnmorskefallet och rätten till sa...

- Glad sommar önskar Ja till Livet! ☀️ Varmt tack till alla medlemmar och supporte...

- Ja till Livet är på plats under Almedalsveckan i Visby och medverkar vid Liv&Rät...

Bli volontär på Ja till Livet

Nu kan du engagera dig var som helst i Sverige för att rädda liv!
Läs mer

38 053 aborter i Sverige 2008

Sverige har EU:s högsta aborttal. Vill du läsa mer statistik om aborter i Sverige och internationellt?
Klicka här

Webbshop

Köp böcker och andra saker för att stödja vår verksamhet och få information om människovärdesfrågor!
Till shoppen

Ett foster kan väl inte tänka?

Läs svaret här

Abort på barn som ler och gäspar

Sverige som enda land i EU har fri abort till vecka 18. Vid den tiden är barnet redan väldigt utvecklat och nära livsdugligt. Sänk Sveriges abortgräns!
Läs mer

"Om vi ber, kommer vi att tro; om vi tror kommer vi att älska; om vi älskar kommer vi att tjäna"

Moder Teresa