Post abort-syndrom

En abort kan innebära en mängd motstridiga känslor.

Forskning visar att drygt hälften av de kvinnor som gjort abort får känslomässiga reaktioner. Här kan du kort läsa om det så kallade post-abort-syndromet. Vill du fördjupa dig finns det en mängd länkar till forskning och artiklar längre ned. För dig som har gjort abort och behöver någon att tala med finns det ett antal mottagningar och jourtelefoner du kan vända dig till. Läs mer... 

Psykiatriker Anne Nordal Broen:
"Vanligare med ångest efter abort än efter missfall"

Den norska psykiatrikern Anne Nordal Broens forskning visar att kvinnor som gjort abort riskerar mer långvariga psykiska problem än kvinnor som fått missfall. Och problemen håller i sig i flera år. Efter att ha granskat dels kvinnor som drabbats av missfall och dels kvinnor som gjort abort har hon konstaterat att ångesten i den senare gruppen är signifikant högre än hos normalbefolkningen. Här nedan finner du resultaten av Nordals och andra undersökningar. Läs mer...

Abortläkare Hanna Söderberg:
"Mycket vanligt med psykisk reaktion"

Abortläkaren Hanna Söderberg har intervjuat 800 kvinnor efter att de gjort abort. Enligt Söderberg är det mycket vanligt med känslomässiga reaktioner,särskilt bland kvinnor som varit ambivalenta inför beslutet. Över hälften av kvinnorna lider av någon form av emotionell svårighet från abortsituationen ett år efter ingreppet. De psykiska reaktionerna kan vara alltifrån lättare nedstämdhet till djupare depressioner. 2 procent får så pass svåra problem att de inte orkar jobba eller behöver besöka psykolog. I den gruppen ambivalenta är motsvarande siffra16 procent. 33 % av kvinnorna i undersökningen orkade inte besvara frågor om detta och kan statistiskt antas ha en hög belastning Läs mer...

Forskaren Annelie Kero:
"Abortupplevelsen inrymmer både lättnad och smärta"

Forskaren Annelie Kero har intervjuat 58 kvinnor som gjort abort. Enligt Keros undersökning kände de flesta kvinnorna (88 procent) oro, sorg, skuld, ångest och tomhet inför aborten. 9 procent betecknar sina upplevelser i termer av kris. 12 kvinnor dvs 20 procent av kvinnorna att de upplevt krisreaktioner eller genomgått en sorgeprocess inom ett år efter aborten. Av dessa hade 3 kvinnor gärna velat fullfölja den aktuella graviditeten, och ytterligare fem gav uttryck för en ambivalent barnönskan. Läs mer...

Läs mer...

Sammanfattande artikel om post-abortsyndromet - Rätten till Liv, Danmark
Dokument inifrån "Jag ska göra abort" - SVT
Ny dokumentär tar upp känslorna kring en abort - Dagen
SVT-dokumentär visar ångesten bakom aborter - Världen idag
Varför kan kvinnor komma att må dålig av abort? - Pressmeddelande från Ja till Livet

Mer om Anne Nordal Broens forskning
"The course of mental health after miscarriage and induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up study". - artikel av Anne Nordal Broen. (Även som pdf). 
"Angstreaksjoner etter abort" - Forskning.no om Anne Nordals forskning
 "Abort ger ofta långvarig ångest" - SvD om Anne Nordals undersökning
"Sliter i årevis" - Dt.no
"Abortion leaves 'entaly legacy'" - BBC om Nordals forskning

Mer om Hanna Söderbergs forskning
Urban women applying for induced abortion. Studies of epidemiology, attitudes and emotional reactions - Hanna Söderberg
Emotional distress following induced abortion - Artikel om bla Söderbergs forskning

Mer om Annelie Keros forskning
"Abort en tabubelagd rättighet" - Annelie Kero i Läkartidningen (Även som pdf)
Annelie Keros övriga publikationer
Om mäns upplevelse - Dansk tolkining utifrån Keros resultat - om mäns upplevelse

Senaste från Bloggen

Ja till Livet! ☀️

Ja till Livet! ☀️Läs mer

Mer från Bloggen

- Internationell juristorganisation backar upp barnmorskefallet och rätten till sa...

- Glad sommar önskar Ja till Livet! ☀️ Varmt tack till alla medlemmar och supporte...

- Ja till Livet är på plats under Almedalsveckan i Visby och medverkar vid Liv&Rät...

Rädda liv med ditt företag!

Stöd Ja till Livet genom att annonsera i vår tidning.
Läs mer

38 053 aborter i Sverige 2008

Sverige har EU:s högsta aborttal. Vill du läsa mer statistik om aborter i Sverige och internationellt?
Klicka här

Webbshop

Köp böcker och andra saker för att stödja vår verksamhet och få information om människovärdesfrågor!
Till shoppen

När uppstår sugreflexen?

Läs svaret här

Den ultimata diskrimineringen

50 miljoner flickors liv har släckts, bara för att de är flickor. Varför tiger den svenska regeringen om de 50 miljoner selektiva flickaborterna i Kina och Indien?
Läs mer

"Små saker är förvisso små, men att vara trogen i det lilla är en stor sak"

Moder Teresa