Abortstatistik

2010 gjordes 37 693 aborter i Sverige, vilket var en ökning från de 37 524 aborter som utfördes 2009. Antalet tonårsaborter var 6390, vilket innebär en ordentlig nedgång de senaste åren. Tyvärr ligger abortnivån för tonåringar i Sverige fortfarande långt över övriga nordiska länder och så gott som alla övriga länder i Europa.

Aldrig tidigare har det gjorts så många sena aborter, efter graviditetsvecka 18, som 2010. Hela 410 aborter utfördes så sent i graviditeten och ett annan rekordnotering var de upprepade aborterna, som aldrig har varit så många.

En av fyra graviditeter slutar i en abort, bland tonåringarna fyra av fem.

Abortstatistik (tabeller och grafer)

Tabell över antalet aborter och tonårsaborter per år i Sverige, från 1955 och framåt.

Tabell och grafer över tonårsaborter för varje län i Sverige, samt för de nordiska länderna, från 1985 och framåt.

Tabell över internationell abortstatistik från WHO över ca 50 länder, från 1970 och framåt

Tabell över förändringen i aborttal i europeiska länder de senaste tio åren.

Ja till Livets pressmeddelanden

Ett urval av Ja till Livet pressmeddelanden med kommentarer om aktuell abortstatistik

 • Abort i Europa (110607)
 • Högsta aborttalet sedan 1990 (080418)
 • Utdrag ur Socialstyrelsens abortstatistik 2006 (070511)
 • Tonårsaborterna stiger med 5% till nya rekordnivåer (070511)
 • Angeläget med slagkraftig handlingsplan för att få ned antalet aborter (070427)
 • Internationell abortstatistik i enims statistiknummer
 • Ja till Livets rapport "Sverige på väg åt fel håll - en sammanställning av internationell abortstatistik"
   
 • Socialstyrelsens abortstatistik

  Socialstyrelsen tillhandahåller svensk abortstatistik i större helårsvis och mindre halvårsrapporter. Den senaste utgivna statistiken finner du nedan:

  Aborter 2011
  Aborter jan-juni 2011
  Aborter 2010
  Aborter jan-juni 2010
  Aborter 2009
  Aborter jan-juni 2009
  Aborter 2008
  Aborter jan-juni 2008
  Aborter 2007
  Aborter jan-juni 2007
  Aborter 2006
  Aborter jan-juni 2006
  Aborter 2005
  Aborter jan-juni 2005
  Aborter 2004
  Aborter 2003
  Aborter 2002
  Aborter 2001


  Socialstyrelsens "Folkhälsan i siffror".
  Socialstyrelsens Statistikdatabas
  Socialstyrelsens publikationer om abort
  Socialstyrelsens pressmeddelande - "Fler graviditeter avbryts när fostret har kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada"

  En jämförelse av aborter efter 18:e graviditetsveckan mellan år 1987 och 2002

  _________________________________________________

  Nordisk abortstatistik

  Norge

  Statistik sentralbyrå och deras interaktiva program samt Nasjonalt Folkhelseinstitut och deras Interaktivt program, Norgehelsa, se under Befolkning och Födsler, aborter

  Danmark

  Statistikbanken, se Befolkning och valg, Befolkning, Befolkningsendringar.

  Födsler, IVF och aborter, Sundhetsdata, Sundhedsstyrelsen.

  Legalt porvokerede aborter 2005 (foreløbig opgørelse), Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5

  Abortnet.

  Finland/Norden

  Stakes Nordisk abortstatistik för 2005.

  Norden

  NOMESKO (Publikationen Health Statistics in the Nordic Countries, se kapitel 2; Population and fertility)

  _________________________________________________

  Internationell abortstatitik

  Vad gäller internationell europeisk abortstatistik är Eurostats och WHOs databaser de mest tillförlitliga.

  Eurostat

  EU:s statistiska organ Eurostat databas på Internet.

  Eurostat Yearbook 2004(pdf)

  Statistical Office of Estonia

  Statistisk databas

  USA

  Centers for Disease Control and Prevention, Unintended pregnancy

  Världshälsoorganisationen (WHO)

  Har en utmärkt sökbar databas på hemsidan.

  Reproductive health

   

  Senaste från Bloggen

  Ja till Livet! ☀️

  Ja till Livet! ☀️  Läs mer

  Mer från Bloggen

  - Internationell juristorganisation backar upp barnmorskefallet och rätten till sa...

  - Glad sommar önskar Ja till Livet! ☀️ Varmt tack till alla medlemmar och supporte...

  - Ja till Livet är på plats under Almedalsveckan i Visby och medverkar vid Liv&Rät...

  Rädda liv med ditt företag!

  Stöd Ja till Livet genom att annonsera i vår tidning.
  Läs mer

  Kvinnors egna berättelser

  Läs de rörande berättelserna om kvinnan som
  ... hoppade av barnmorskestudierna
  ... tvingades göra abort
  ... blev mamma som 17-åring
  ... inte ångrar sin Thindra
  och om många, många fler.

  Kvinnors egna berättelser

  Hur går en abort till?

  Läs här om hur aborter utförs.
  Läs mer

  Hur många gånger slår hjärtat före födseln?

  Läs svaret här

  Läkare tvingas utföra abort

  Har samhället rätt att kräva att läkare skall utföra aborter?
  Läs mer här

  "Medkänsla är grunden för all moral"

  Arthur Schoppenhauer