Välkommen till Ja till Livet -  
en förening till försvar av livet!

Ny ordförande för Ja till Livet

Ja till Livet välkomnar Stefan Swärd som ny ordförande
för föreningen från och med den 16:e maj 2014.

Hur ser du på Ja till Livets arbete framöver?

- Det är med viss bävan  och ett starkt engagemang jag går in i uppdraget som ordförande i Ja till Livet. Organisationen har gjort en heroisk insats under flera decennier när det gäller att lyfta människovärdesfrågor, och framförallt dem del av människovärdet som är en blind fläck i västvärlden, att värna om de mänskliga rättigheterna och rätten till liv för det ofödda livet. En viktig utmaning för Ja till Livet är att återigen lyfta dessa avgörande etiska frågor i svenska kristenheten, det handlar om att värna dem som är allra svagast och som inte kan göra sin röst hörd. Vi vill också vara en tydlig röst i både kristen debatt och i samhällsdebatten i stort, där det finns ett intresse av att få ett kristet perspektiv på svåra, känsliga och engagerande frågor Människovärdet är en sådan fråga. Vi vill också fortsätta att utveckla det internationella kontaktnät som Ja till Livet har börjar bygga upp, abortfrågan och ja till livet är en betydligt mer respekterad ståndpunkt i andra delar av Europa än vad det är i Sverige, och vi kan länka samman med dem som driver detta på Europanivå.

Välkommen till Ja till Livet !Vi är en ideell förening med över 18 000 stödmedlemmar. Tillsammans arbetar vi för ett stärkt människovärde - även vid livets gränser. Vi tror att alla människor har ett okränkbart värde, oavsett ålder, kön eller eventuella handikapp. Genom vårt arbete vill vi vara en röst för livet och för dem som inte har kraft att själva göra sina röster hörda!

På den här sidan finner du artiklar, länkar och svar på frågor som berör abort, fosterdiagnostik och vård i livets slutskede. I juni 2011 presenterades abortstatistiken för 2010. Ta gärna del av de tabeller och grafer som Ja till Livet tillhandahåller, både när det gäller nationell länsvis och internationell statistik.

Du får gärna stödja föreningens viktiga arbete genom att sätta
in en gåva på plusgiro-konto 66 97 00-7. TACK för ditt stöd!

Läs mer om föreningen 


Hjälp vid oplanerad graviditet!

Ja till Livet samarbetar med Livlinan. De kan erbjuda telefonrådgivning, stöd och en viss hjälp under graviditet och förlossning. Om du är osäker, känner dig ensam, rädd, har panik och behöver tala med någon utomstående i förtroende, kan du kontakta Livlinan. Ibland räcker det att någon bara finns. Tystnadsplikt gäller.
Läs mer om Livlinan här.


Bli Medlem i Ja till Livet!

Ja till Livets utåtriktade arbete gentemot medier, politiker, skolor och vårdsektorn är betydelsefullt. Du kan bidra till vårt arbete genom att bli med-
lem eller genom att ge en gåva. Varmt tack för ditt stöd! Du kan även göra insats för föreningen genom din kunskap och ditt engagemang. Mejla lite information om dig själv till info@jatilllivet.se och berätta vad just du brinner för och vill engagera dig i! Fyll i formulärfälten här till höger för att bli medlem.

Snabba svar - eller universitetsuppsats?

Vill du enkelt lära dig mer om abort mm? Läs då våra snabba svar 
på vanliga frågor om abort och överförda infektioner. För dig som
vill veta mer och kanske skriver uppsats på universitetsnivå eller
letar efter forskningsämnen: Ta en titt på våra sidor med över 100 artiklar, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, samt åtta doktorsavhandlingar om abort.

 

Bli medlem i Ja till Livet!

Stefan Swärd, ordförande i Ja
till Livet


Namn:

Adress:

Postadress:
Mejladress:

Mobilnummer:


Ja vill bli medlem!

Enskild medlem: 249 kr / år
Familj. 349 kr / år
Ungdom / Pensionär / Studerande 149 kr / år

Håll dig uppdaterad!
Ja, jag vill ha Ja till Livets nyhetsbrev! 

OBS! För närvarande kan inget "mottargarkvitto" lämnas. När du trycker på knappen "Skicka" går ditt mejl till vår infoadress.


Vår vision!

 

 

Ja till Livets vision är ett samhälle där efterfrågan på abort minimeras, där ingen beskrivs som oönskad och därför gallras bort. Idag är det inte så. Lär dig mer fakta kring om abort , fosterutvecklingen och Ja till Livets krav.

Forskning visar att drygt hälften av de kvinnor som gjort abort får känslomässiga reaktioner. Här kan du kort läsa om det så kallade post-abort-syndromet.

Det finns många kvinnor som vill dela sina berättelser med om lyckan i att få vara förälder men också om sorgen och ångern över sitt bortvalda barn.  

Senaste från Bloggen

Ja till Livet! ☀️

Ja till Livet! ☀️Läs mer

Mer från Bloggen

- Internationell juristorganisation backar upp barnmorskefallet och rätten till sa...

- Glad sommar önskar Ja till Livet! ☀️ Varmt tack till alla medlemmar och supporte...

- Ja till Livet är på plats under Almedalsveckan i Visby och medverkar vid Liv&Rät...

Bli medlem

Gå med i Ja till Livet! Stöd rätten till liv!
Bli medlem

Titta på filmklipp som rör abort!

Här kan du se hur barnet ser ut i mammas mage eller när olika politiker uttalar sig om abort.
Klicka här

Webbshop

Köp böcker och andra saker för att stödja vår verksamhet och få information om människovärdesfrågor!
Till shoppen

När uppstår sugreflexen?

Läs svaret här

Läs forskning om abort!

Är du intresserad av att läsa forskningsresultat angående abort?
Forskning

"Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig"

Jesus