UNG OCH ABORT

Text av
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Tillförordnad överläkare i ungdomspsykiatri
Kymmendalens sjukvårdsdistrikt, sydöstra Finland 

En flicka i yngre tonåren, har enligt den allmänt rådande psykoanalytiska uppfattningen ännu inte “psykiskt tagit sin kropp i bruk”. De fysiska förändringarna som sker i kroppen under puberteten går så snabbt att psyket oftast inte riktigt hinner med. Det krävs ännu flera år efter menstruationernas början innan känslolivet är moget för en graviditet.

Det här betyder i praktiken att en flicka som blir gravid i yngre tonåren behöver speciellt rikligt och bärande psykiskt stöd. Den stora allmänheten drar oftast den slutsatsen, att abort är bästa alternativet just p g a ovannämnda orsak, att flickan inte känslomässigt är redo för en graviditet. Men hur många tänker på att samma gäller om flickan gör abort? Flickan får då ett enormt känslosvall att klara av, där hon förutom de direkta hormonella humörförändringarna har att tampas med både glädje och sorg samt oftast någon form av skuldkänslor.

Förträngning av smärtan

Vårt psyke är uppbyggt så, att vi i normala fall tränger undan det vi inte orkar, förmår eller har tillfälle att bearbeta just för tillfället. Detta undanträngande använder flickan som genomgått abort oftast mer eller mindre omedvetet, för att kunna bemästra sitt känslosvall och gå vidare mot de nya utmaningar som den normala ungdomstiden för med sig. Flickan tränger psykiskt undan hela upplevelsen, “syr fast såret innan det läkt”. Men tyvärr trilskas ofta såret i något skede senare i livet.

När flickan utvecklats och hon blivit psykiskt redo för ett stabilt parförhållande, är det ganska sannolikt att en tidigare abort dyker upp igen i medvetandet eller undermedvetandet. Det kan t ex märkas i form av svårigheter att lita på sin partner, någon form av rädsla för intimt förhållande eller t o m rädsla för närhet. Det är ju vanligt och naturligt att flickan helst döljer sina tidigare abortupplevelser för sin partner, men det gör det svårt för partnern att kunna förstå flickvännens ångest och svårigheter. Flickan lider också ofta av svåra skuldkänslor, vilka kan förvärras av en oförstående omgivning.

Ett undanträngt trauma

Jag ska försöka illustrera följderna av ett undanträngt aborttrauma genom ett exempel. En 16-årig flicka, låt oss kalla henne Sara, blev remitterad till ungdomspsykiatrin för utredningar p g a skolfrånvaro. Vi fann henne vara djupt deprimerad och vår öppenvård var inte tillräcklig, utan hon remitterades till psykiatrisk sjukhusvård.

Först där på avdelningen avslöjade Sara att hon varit med om abort strax innan hon fyllde 14 år. Hon hade gjort aborten i smyg för föräldrar och alla andra vuxna, och hon hade helt medvetet skjutit undan den här upplevelsen och forcerat sig själv att gå vidare. Men så småningom “inflammerades det psykiska såret” och Sara började lida av skuldkänslor.

Hon började också att tycka illa om sig själv. Hon började t o m hata sig själv, skada sig själv och försökte även begå självmord. I vilken grad hennes symptom hade direkt samband med det undanträngda aborttraumat är svårt att bevisa, men någon form av samband var helt uppenbart.

I en del fall lyckas kvinnan tränga undan abortupplevelsen ända tills hon börjar planera att skaffa barn. Då är det rätt vanligt att kvinnan funderar på om hon nu kan få barn, när hon tidigare gjort abort. Om hon börjar lida av barnlöshet eller får missfall, kanske hon börja få skuldkänslor för sin tidigare abort – hon tänker att “nu blir jag straffad för att jag gjort abort”. Även som mamma tänker många tillbaka på hur det skulle ha varit om hon hade låtit det aborterade barnet födas, hurudant storasyskon han/hon skulle ha varit etc.

Depression och självmordsförsök

I de här ovannämnda sammanhangen handlar det antagligen om skuldkänslor, som ibland förstärkts till verkligt självhat, och som sedan kan leda till självmordsförsök. Flickan eller kvinnan blir deprimerad av en eller annan orsak och börjar se på sig själv som värdelös. Utmärkande för ungdomars depression är att humöret åker berg-och-dalbana och stundtals kan då också till exempel skuldkänslorna över aborten vara så enorma att ingen utväg skönjes. Den psykiska ångesten kan ibland vara så intensiv, att det ligger lätt till hands att skada sig själv för att flytta över den psykiska smärtan på något fysiskt.

Några flickor har berättat, att de upplevt sådana här stunder då de t ex träffat en väninna med ett barn i samma ålder som det egna aborterade barnet skulle ha varit, vilket rivit upp såren på ett smärtsamt sätt. De som upplever sig ha blivit övertalade eller rent av tvingade till abort har en klart högre risk för att insjukna i depression. Man upplever sig ha mistat bestämmanderätten över sin egen kropp och sitt eget liv, vilket kan leda till nedstämdhet, försämrad självkänsla, ångest, hopplöshet och i grava fall alltså till och med till självmordsförsök.

Ätstörningar

I tonårsflickornas anorexi är det oftast fråga om en undermedveten rädsla för att utvecklas till kvinna. Genom att sluta äta får hon hormonproduktionen att upphöra och därmed den fysiska pubertetsutvecklingen att stanna av. I något fall har jag sett att orsaken bakom anorexin har varit en tidigare traumatiserande abort. Flickan har hamnat i någon form av psykiskt kaos och försöker bemästra situationen genom att (undermedvetet) se till att hon inte längre kan bli gravid genom att svälta sig så mager att menstruationerna upphör.

Ungdomars sexualdebut

Den genomsnittlige ungdomen inleder idag sitt sexualliv vid mycket unga år. Som jag redan tidigare nämnt, är de inte psykiskt redo för det ännu i de yngre tonåren. Vårt samhälle borde absolut satsa på att lära ut hur psykiskt skadligt det kan vara med samlag i allt för unga år. Nu är det vanligt att en 15-årig flicka känner sig avvikande om hon inte ännu haft samlag, eftersom de flesta kompisar redan hunnit med det. Normerna håller på att förvrängas och det syns bl a i form av ökande tonårsaborter. Och hur ofta tänker vi på hur dessa unga flickor psykiskt klarar av en abort?

Eftersom flickan ännu inte är psykiskt redo för ett samlag, utan också det ofta ger ärr som trilskas i ett vuxnare parförhållande, hur kan hon då psykiskt klara av en abort? Det leder till ett kaotiskt känslosvall som flickan oftast måste tränga undan för att hon skall klara av skola och andra samhälleliga krav.

Vuxna kunde mera modigt ta ställning till dessa frågor, för om den nuvarande trenden förstärks så bidrar det till att ungdomarnas psykiska störningar fortsätter att öka.

Ja till Livet menar…
Vi på Ja till Livet önskar se ökat stöd för unga som blir gravida. Vårt mål är att samhället ska möjliggöra ungt föräldraskap och ge den support som behövs för att genomföra graviditeten. Vi arbetar också preventivt genom att informera ungdomar om graviditet och abort.

JA TILL LIVET SAMARBETAR MED

Ung med Barn Logotyp
www.ungmedbarn.se
Sida för dig som är ung och gravid eller har barn och behöver råd och stöd.

 

BERÄTTELSER OM ATT VARA UNG OCH MAMMA

LÄS OCKSÅ

Livlinan - Stöd och hjälp vid oplanerad graviditet

www.livlinan.nu

Livlinan “stödtelefon för dig som funderar på abort.