PREVENTIVMEDEL

Om utgångspunkten är att ett befruktat ägg är början på ett människoliv, bör man välja preventivmedel som förhindrar ägglossning eller skapar en barriär mellan ägg och spermier. Det avgörande vid val av preventivmedel är om de verkar före eller efter befruktningen. Vid vissa hormonella preventivmedel går det inte att garantera att ägglossning inte kommer att ske och att ett ägg kan bli befruktat. Hormonbehandlingen gör att ägget störs ut då slemhinnan i livmodern är för tunn för att ägget ska kunna fästa och utvecklas vidare.

Preventivmedel som förhindrar ägglossning är till exempel vissa p-piller, p-stav, ett visst minipiller, vissa spiraler och p-spruta. Det är alltid bra att prata med sin barnmorska om dessa frågor innan man bestämmer sig för ett preventivmedel.

Texten har utformats med utgångspunkt i
Ja till Livets systerorganisation  Menneskeverd.
Se www.menneskeverd.no.