Postadress

Ja till Livet
Box 11021
750 11 UPPSALA

Organisationsnr 817602-9687

Plusgiro 66 97 00-7

 

Besöksadress

Grevgatan 9, 1 tr
114 53 Stockholm

 

Kansli

Ja till Livet kansli
tfn 018 – 12 71 09
epost info@jatilllivet.se

Ja till Livet ekonomi
epost ekonomi@jatilllivet.se

 

 

 

Kontaktformulär