fosterutvecklingFOSTERUTVECKLING

När mannens spermie når kvinnans ägg och smälter samman startar utvecklingen av en ny människa. Visste du att det nya barnet är färdigprogrammerat från befruktningstillfället? Kön, ögonfärg och hundratals andra egenskaper är redan på plats i den millimeterstora människan i magen.

Hjärtat slår redan 3 veckor efter befruktningen.

 


Gravidvecka 1-3

Då man räknar gravidveckorna från den senaste mensen sker egentligen befruktningen i vecka 3. Den genetiska koden är redan satt och innan veckan är slut har cellen delat sig över 100 gånger. Visste du att barnet redan nu i 3:e – 4:e graviditetsveckan börjar producera polypeptider – kemiska ämnen som är förknippade med minne och informationsöverföring? Fantastiskt, eller hur?


Gravidvecka 4-6

Redan nu börjar hjärna och ryggrad utvecklas. Hjärtat börjar slå och pumpar blod från hjärta till levern och huvudpulsådran. Nu börjar också lukt- och smaksinne utvecklas.


Gravidvecka 7-8

Nu är barnet 16 mm långt (huvud till stjärt), fötterna är 2 mm långa och alla organ är på plats och i delvis funktion. Ansiktsdragen kan skönjas och barnet kan böja på armar och ben. Nu rör barnet mycket på sig och musklerna utvecklas.


Gravidvecka 9-12

I vecka 10 har barnet i stort utvecklats färdigt och behöver bara växa till sig. Alla vitala organ är på plats och i bruk. Dock utvecklas lungorna senare i graviditeten. Könsorganen blir färdigutvecklade nu och barnet suger på tummen.


Gravidvecka 13-18

Barnet växer till och blir allt starkare, och hon/han uppfattar mammans hjärtslag och börjar snart lära känna igen hennes röst. Ögonen är känsliga för ljus och tänderna bildas. Vecka 18 är den övre gränsen för fri abort i Sverige. Kvinnan behöver således inte ange ett skäl till varför hon vill utföra en abort.


Gravidvecka 19-22

Nu har barnet fått samma proportioner som en nyfödd, den behöver bara lite mer hull. Graviditeten är halvvägs och barnet är lika känsligt för beröring som en ettåring. Barnet har utvecklat sin egna dygnsrytm. Under dessa veckor krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för att få utföra en abort.Dessa aborter kallas för sena aborter och flera barnmorskor har larmat om att barnet uppvisar livsduglighet vid aborten. I dagsläget lämnas barnet då i en rondskål trots att hon/han kippar efter andan. Vecka 22 är också den tidigaste veckan då barnet med medicinsk hjälp överleva utanför livmodern. Sverige är unikt som har den här möjligheten. Enligt en studie från Lunds Universitet överlever 70% av dessa barn sitt första år.


Gravidvecka 23-28

Barnets främsta uppgift nu är att växa till. Mamman känner barnet röra sig och barnet reagerar på mammans rörelser. I ungefär vecka 24 är lungorna färdigutvecklade och funktionsdugliga.


Födelse

Barnet lämnar sin trygga miljö i mammans livmoder för att likt du och jag göra sitt bästa i livet och hoppas på att få höra till, bli älskad och få älska. Från befruktningen tills personen dör på ålderns höst är det samma individ som utvecklas, växer upp och till slut dör.