DÖDSHJÄLP

Eutanasi, aktiv dödshjälp blir i dag presenterat som en lösning för att avsluta ett människoliv – i extrema undantagsfall, när personen genomgår ett stort lidande, med exempelvis stora smärtor. Men sådana situationer, när bär på stor smärta, antingen fysisk eller psykisk, möter vården redan. De som arbetar inom vården behöver kompetens och resurser för att kunna möta människor och hjälpa dem mitt i deras lidande. Om vi använder döden som ett verktyg för att lindra smärtan kommunicerar vi att den människans liv inte längre har betydelse eller ett värde.

Varje människoliv är unikt, okränkbart och oersättligt. Smärta och lidande kan vara både fysiskt, psykiskt och socialt. Människor i livets slut bör mötas med en förståelse för att ångesten kan vara stor.

Frågan om hjälp att dö kan därför vara ett rop på hjälp. Det har visats sig att ytterst få av de som fått dödshjälp i Nederländerna har haft en dödsönskan på grund av fysiska smärtor. Den existentiella smärtan och upplevelsen av att vara en börda – är den främsta orsaken till att dessa människor söker dödshjälp. Detta är något vi borde dra lärdom av. När vi använder döden som en lösning på problem och smärta signalerar vi att alla människor inte har betydelse eller behövs.

Vi behöver göra allt vi kan för att lindra smärta och lidande. Det är viktigt att alla människor får uppleva barmhärtighet, värdighet och har någon nära som bryr sig. Det är viktigt att ingen behöver uppleva sig som en börda eller oönskad.

Texten har utformats med utgångspunkt i
Ja till Livets systerorganisation  Menneskeverd.
Se www.menneskeverd.no.

Ja till Livet menar…
Varje människoliv är unikt, okränkbart och oersättligt. Dödshjälp är inte lösningen på ett problem, utan ett rop på hjälp. Det är viktigt att ingen känner att de är en börda eller bortglömda. Ja till Livet tror istället på livshjälp vid livets slut.

LÄS MER